1/12

 • [SAVE上明汽車] 全新2011 BMW X6 XDRIVER 35i-E71
 • [SAVE上明汽車] 全新2011 BMW X6 XDRIVER 35i-E71
 • [SAVE上明汽車] 全新2011 BMW X6 XDRIVER 35i-E71
 • [SAVE上明汽車] 全新2011 BMW X6 XDRIVER 35i-E71
 • [SAVE上明汽車] 全新2011 BMW X6 XDRIVER 35i-E71
 • [SAVE上明汽車] 全新2011 BMW X6 XDRIVER 35i-E71
 • [SAVE上明汽車] 全新2011 BMW X6 XDRIVER 35i-E71
 • [SAVE上明汽車] 全新2011 BMW X6 XDRIVER 35i-E71
 • [SAVE上明汽車] 全新2011 BMW X6 XDRIVER 35i-E71
 • [SAVE上明汽車] 全新2011 BMW X6 XDRIVER 35i-E71
 • [SAVE上明汽車] 全新2011 BMW X6 XDRIVER 35i-E71
 • [SAVE上明汽車] 全新2011 BMW X6 XDRIVER 35i-E71

BMW X6  3.0L

[SAVE上明汽車] 全新2011 BMW X6 XDRIVER 35i-E71

售價: 379
 • 出廠年份2011年
 • 行駛里程10公里
 • 變速系統自手排
 • 車身顏色黑色
 • 所在地高雄市
聯絡:顏先生(車商)
該車已售出
 • 暫未審核
  車款/年份/顏色/排氣量資料未查
 • 查車不在店
  不在店原因:外出(11.10.26)
 • 暫未驗證
  該車未上傳第三方車輛檢驗。